Tietosuoja


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä 8.10.2014. Päivitetty 04.2020

1. Rekisterinpitäjä

Alex & Wilis Oy, Kauppakatu 23, 35800 Mänttä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mailis Hlavacek

3. Rekisterin nimi

Alex & Wilis Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Alex & Wilis Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

- Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Alex & Wilis Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Alex & Wilis Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta GDPR ja sen mukaisesti voit rekisterin jäsenenä milloin vain pyytää tietojesi tarkistusta, muokkausta tai poistamista. Voit koska tahansa perua uutiskirjeen, uustiskirjeen yhteydessä olevan peruutuslinkin kautta. Tai voit laittaa meille sähköpostia alexlifestyle(at)hotellialexander.fi

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.